GPS Marine

Aplikacija za GPS praćenje brodova u realnom vremenu

Praćenje brodova- ostanite povezani sa svojim plovilom 24/7.

Mobilne aplikacije i web aplikacija za praćenje brodova u realnom vremenu.

Aplikacija za praćenje brodova s naprednim mogućnostima

lokacija plovila

Lokacije

povijest kretanja broda

Povijest

rute plovidbe

Rute

senzori za brodove

Senzori

stanje baterije na brodu

Baterija

alarmni sustav za brodove

Alarmi

Profesionalni GPS uređaji za praćenje brodova

GPS uređaj za praćenje brodova

Osnovne značajke

 • Pozicije u realnom vremenu
 • Kompletna povijest pozicija
 • Alarmi
 • Senzori
 • Komunikacija i razmjena slika
 • Zone i markeri
 • Stanje baterije na brodu
 • Detekcija udara u brod
 • Detekcija pomaka broda dok stoji na vezu
 • Nagib plovila
sim kartica za GPS praćenje brodova

SIM kartica za Europsku Uniju uključena je u cijenu pretplate!

Praćenje plovila Svi paketi uključuju podatkovni promet na području Europske Unije.  Podatkovni promet unutar paketa je neograničen za svrhu praćenja plovila.

Opcije | GPS za brod

Opcija: kaljužna pumpa

Detektira se paljenje kaljužne pumpe na brodu. Detekcija može biti kontrolirana vremenskim okvirom ili lokacijskim okvirom. To znači da će alarm biti poslan samo ako se paljenje kaljužne pumpe na brodu dogodi u zadanom vremenskom okviru ili lokacijskom okviru, ili oboje.

Opcija: daljinska kontrola motora na brodu

Omogućuje kontroliranje rada motora na brodu u smislu: uključen/isključen. Ova opcija je posebno zanimljiva ako se brodovi daju u najam. Moguće je trenutno isključivanje motora na brodu ili onesposobljavljanje ponovnog pokretanja motora na brodu. 

Opcija: detekcija požara na brodu

Dojava na e-mail ili SMS u slučaju požara na brodu. Za korištenje ove opcije na uređaj za GPS praćenje potrebno je spojiti dodatni senzor. 

Opcija: senzor vrata

Dojava u slučaju neovlaštenog ulaza u kabinu broda. Može se kontrolirati prema vremenskim ili lokacijskim pravilima. Dojava na email ili SMS. Za korištenje opcije potreban je dodatni senzor.

Opcija: zvučni alarm

Aktivacija zvučnog alarma na brodu u slučaju bilo kakvog nepoželjnog događaja. Aktivacija zvučnog alarma moguća je automatski (u slučaju požara na brodu, provale u brod i sl.), ili je moguća daljinski iz mobilne ili web aplikacije.

Opcija: komunikacija

Dodatna mobilna aplikacija omogućuje Vam komunikaciju između broda i centra, te razmjenu dokumentacije, slika i sl.

Opcija: SMS alarmi

Korištenje SMS alarma kod dojave bilo kakvih nepoželjnih događaja (požar na brodu, pomak na vezu, nagib broda, provala u brod, kaljužna pumpa i sl.). Mogućnost odabira SMS operatera po Vašoj želji.

Aplikacija za GPS praćenje brodova svih vrsta

motorni brodovi GPS

Motorni brodovi

gps za ribarske brodove

Ribarski brodovi

gps za jedrilice

Jedrilice

gps za gumenjake

Gumenjaci

gps za jahte

Jahte

GPS za brod sa pozicijama u realnom vremenu i kompletnom povješću

GPS Marine sustav za praćenje plovila omogućuje Vam da u svakom trenutku na desktop ili mobilnom uređaju saznate točnu poziciju Vašeg plovila te da na imate uvid u povijest kretanja plovila i to od trenutka početka korištenja sustava GPS Marine.

 • Točna lokacija u realnom vremenu
 • Pregled povijesnih lokacija
 • Pregled povijesnih ruta
 • Pregled događaja s lokacijama
 • Označavanje opasnih mjesta
 • Kontrola područja plovidbe
Praćenje brodova u realnom vremenu

Vaš brod na dlanu uz pomoć aplikacije za praćenje brodova

Putem mobilnih aplikacija za ANDROID OS i iOS imajte uvid u parametre Vašeg plovila s bilo kojeg mjesta.

Pogledajte i kontrolirajte u bilo kojem trenutku:

 • geografski položaj,
 • napon na brodskim baterijama, status kaljužne pumpe (pogledajte dodatne opcije) i dr;
 • povijest ruta s prostornim i podacima iz senzora,
 • daljinska kontrola senzora na brodu.

Potrebno Vam je vrhunsko rješenja za praćenje brodova?

Zaprimite alarm u pravo vrijeme uz pomoć aplikacije za praćenje brodova

Zaprimite alarm u trenutku kada se događaj dogodio i reagirajte odmah.

 • Email alarmi
 • SMS alarmi
 • Skočne obavijesti
 • Zvučne obavijesti
 • Grafičke obavijesti na karti

Mogućnost automatskog kontroliranja senzora na pokrenuto pravilo za alarm.

alarmi za praćenje plovila

Praćenje brodova unutar zona i na zadanim lokacijama

 • Ulazak u zonu ili na lokaciju,
 • Izlazak iz zone ili s lokacije,
 • Vrijeme provedeno u zoni ili na lokaciji,
 • Označite opasna mjesta na karti.

Stanje baterije na brodu 

Pratite stanje baterije na plovilu pomoću intuitivnog grafičkog prikaza i budite obaviješteni ako napon baterije padne ispod dopuštenog napona. Isplovite sigurno i budite sigurni da ste iznajmili ispravan brod.

kontrola napona na bateriji | praćenje brodova

Udarac ili pomak na vezu

Svaka opasna radnja na Vašem plovilu bit će Vam trenutno dojavljena. Ako se dogodila nesreća, dojava Vam daje prednost da reagirate odmah i spriječite ili umanjite posljedice nesreće.

šteta na plovilu | praćenje brodova

Kontrola rada kaljužne pumpe

Ako se na plovilu uključi kaljužna pumpa u nedozvoljenom vremenu ili na lokaciji koju ste odredili, događaj će Vam biti automatski dojavljen na email ili na SMS.

Detektiranje požara na plovilu

Ako na plovilu izbije požar, bit će Vam automatski dojavljeno na email-om ili sms-om. To vam može dati dovoljno vremena za reakciju i za sprečavanje veće katastrofe.

Daljinsko blokiranje rada motora na brodu

Kod krađe plovila reagirajte brzo, i preko mobilne ili desktop aplikacije isključite motor na plovilu. Blokada motora na plovilu dati će Vam dovoljno vremena da reagirate i da spasite svoje plovilo od krađe. Ako se bavite iznajmljivanjem plovila, tada gubitak plovila unutar sezone predstavlja veliku štetu ne samo u vrijednosti samog plovila već i u smislu gubitka poslovnih prihoda tijekom sezone.

Blokadu možete automatizirati tako da definirate zadanu zonu unutar koje se plovilo može kretati, na svaki izlazak iz zone motor plovila će se blokirati.

daljinska blokada motora - praćenje plovila

Senzor vrata

Spriječite svaki neovlašteni ulazak u plovilo unutar zadanog vremena ili na zadanoj lokaciji.

praćenje plovila | senzor vrata

Opcija zaprimanja alarma preko SMS-a

Opcija SMS alarmi, pruža Vam mogućnost zaprimanja alarma preko SMS-a.

Možete samostalno zakupiti SMS paket za slanje SMS alarma i koristiti ga unutar aplikacije. Integracija željenog SMS operatera na Vaš korisnički račun sadržana je u cijeni opcije.

Daljinsko uključivanje alarma i komunikacija

Aktivirajte zvučni alarm

Preko mobilne ili desktop aplikacije za praćenje plovila u slučaju bilo kakve opasne situacije daljinski aktivirajte zvučni signal na plovilu. Također imate mogućnost automatskog aktiviranja prema zadanom pravilu.

Komunikacija i razmjena slika

Komunicirajte s posadom plovila direktno iz sustava, spremite povijest komunikacije te imajte uvid u svu komunikaciju po pojedinom plovilu. Slikovnom porukom omogućite brzu razmjenu informacija.

Lokacije ugradnje opreme u Hrvatskoj

Na kontinentu

 • Zagreb
 • Karlovac
 • Koprivnica
 • Osijek
 • Slavonski Brod
servisna mreža za praćenje plovila

Na obali

 • Pazin
 • Rijeka
 • Zadar
 • Split
 • Dubrovnik

WiFi za brodove

WiFi usluge na brodu omogućuju vam da poboljšate razinu usluge za vaše klijente.

Opcije WiFi-a uključuju pakete podatkovnog prometa za:

 • Hrvatsku, uključujući hrvatske teritorijalne vode.

Dostupno na više jezika

united-kingdom
germany
france
spain
italy
croatia

Zatražite ponudu i imajte kompletan GPS za brod.